ร่วมประชาสัมพันธ์การประกวดการออกแบบทางม้าลายสามมิติ ในพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 7 พื้นที่ โดยคุณพงษ์ศักดิ์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย 

ปลายเดือนเมษายนนี้ติดตามความคืบหน้าและดูผลงานของผู้ชนะการประกวดได้ตามลิงค์ในโปสเตอร์